Onlineprojekt Gefallenendenkmäler - von Ahnenforschern für Ahnenforscher Onlineprojekt Gefallenendenkmäler - von Ahnenforschern für Ahnenforscher Onlineprojekt Gefallenendenkmäler - von Ahnenforschern für Ahnenforscher


Onlineprojekt Gefallenendenkmäler - von Ahnenforschern für Ahnenforscher

 

 


 

 

Infanterie-Regiment Nr. 390 (Kgl. Sächs.)

Erinnerungsblätter dt. Regimenter; Adolf Schad, Frankfurt/Main, 1928 – Ehrentafel in der Regimentsgeschichte, 9 Seiten im Anhang, nicht paginiert,

Inschriften:

Den Gefallenen zum dankbaren Gedächtnis

Namen der Gefallenen:

1. Weltkrieg

Dienstgrad

Name

Vorname

Todesdatum & Ort

Einheit

Bemerkungen

Ldstm

ADELBERGER

Simon

17.05.1917 in frz. Gef.

5.Kp

Ldwm

AISTERMANN

Heinrich

15.08.1917 Montberault

12.Kp

LdstRekr

ALBRECHT

Wilhelm

30.03.1917 Vauxraillon

2.Kp

vermißt, tot erklärt

Musk

ANDRES

Peter

03.04.1918 Crepigny

12.Kp

Musk

ANTE

Karl

11.06.1918 Moulin s.T.

8.Kp

Uffz

APPELSHÄUSER

Th.

05.07.1918 Blerancourt

1.Kp

Schütze

ASTHALTER

Heinrich

15.06.1917 Brancourt

MGK3

Musk

AWENIUS

Jacob

19.09.1916 Moulin s.T.

4.Kp

ErsRes

BACHMANN

Lorenz

29.03.1917 Vauxraillon

3.Kp

Musk

BACKHOVE

Josef

13.04.1917 Paris Val de Grace

11.Kp

a.s.Wunden

Musk

BALDOWSKI

Franz

13.08.1918 KrLaz 57 A

12.Kp

vw. Soissons

Ldwm

BAMBERGER

Gustav

01.04.1917 Vauxraillon

9.Kp

ErsRes

BÄRENREUTHER

Otto

05.06.1918 Moulin s.T.

6.Kp

Musk

BARTZSCH

Karl

26.05.1917 Allemant

3.Kp

Gefr

BASLER

Emil

03.11.1917 Montberault-Cerny

3.Kp

Musk

BAUMANN

Heinrich

21.04.1918 Pierremande

6.Kp

Musk

BECHTEL

Philipp

25.03.1918 Appilly

8.Kp

Musk

BECHTHOLD

Ludwig

29.04.1917 Pinon-Vandesson

1.Kp

Gefr

BECHTOLD

Heinrich

06.11.1918 Flaz 62

6.Kp

Unglück

Ldstm

BECKERBAUER

Georg

10.03.1917 Pasly

10.Kp

Sergt

BEENKER

Heinrich

31.05.1918 Audignicourt

8.Kp

Uffz

BEERLAGE

Franziskus

12.10.1917 Flaz 162

12.Kp

Krankheit

Ldwm

BEESE

Richard

25.05.1917 Aisne

10.Kp

Uffz

BEHR

Ernst

06.09.1916 ResFlaz

2.Kp

vw. Moulin s.T.

Musk

BELLING

Heinrich

21.04.1918 Soissons

6.Kp

Fahrer

BERGHAUSEN

Adolf

02.06.1918 Audignicourt

MGK1

Musk

BERZ

Georg

01.06.1918 Audignicourt

8.Kp

Musk

BESCHMANN

Karl

22.12.1916 Cerny

1.Kp

Musk

BESIER

Christian

13.04.1918 Flaz 173

10.Kp

vw. Marizelles

Gefr

BETTELHÄUSER

Johannes

11.08.1918 Köln-Ehrenfeld St.Franziskus-Hospital

6.Kp

vw. Chauny

Gefr

BEUL

Adolf

01.04.1917 Vauxraillon

6.Kp

Gerichtlich tot

Gefr

BEYERMANN

Otto

24.03.1918 Senicourt

10.Kp

Musk

BIEDERT

Fritz

25.09.1917 RFLaz 47

11.Kp

vw. südw. Ployart

Musk

BITTERSCHULTE GEN. HESSE

Eduard

16.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

Musk

BITTNER

Brunno

16.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

Uffz

BLEILEVENS

Leonhard

12.06.1918 Nampcel

7.Kp

Musk

BLOZINSKY

Anton

29.10.1917 Trucy

1.Kp

LdstmRekr

BLUM

Josef

04.06.1918 Flaz 71

8.Kp

vw. Audignicourt

LdstRek

BOCK

Richard

28.04.1917 Flaz 47

2.Kp

vw. an der Aisne

Musk

BOHAC

Hugo

02.06.1918 SanKp 222

9.Kp

vw. Moulin s.T.

Musk

BOHL

Georg

27.03.1918 Chauny

4.Kp

Uffz

BÖHLE

Georg

05.06.1918 Moulin

2.Kp

Uffz

BÖHM

Franz

24.03.1917 Leuilly

6.Kp

vermißt

Gefr

BÖHM

Friedrich

26.04.1917 Paris Lazarett

1.Kp

vw. Vauxraillon

ErsRekr

BÖHM

Wilhelm

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

Musk

BOLLER

Konrad

23.03.1918 Vouel

7.Kp

Uffz

BOLTE

Theodor

27.04.1918 HVPl

8.Kp

vw. Aisne

Füs

BORN

Robert

05.11.1916 Somme

1.Kp

LdstmRekr

BORSCHBACH

Adolf

25.03.1917 Flaz 344

6.Kp

vw. Leuilly

Gefr

BOSCH

Wilhelm

06.08.1918 Flaz 404

1.Kp

vw. 05.07.1918 Moulin

Ldstm

BOSSELMANN

Emil

07.06.1918 nördl. Autreches

10.Kp

LdstmRekr

BREHM

Balthasar

30.03.1917 Flaz 173

MGK2

vw. Vauxraillon

ErsRes

BREITENBACH

Theodor

24.10.1917 Flaz 47

11.Kp

vw. Ployart

ErsRekr

BROHM

Philipp

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt

Ldstm

BRÖNNER

Karl

16.05.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt, tot erklärt

Ldwm

BRÖßLER

Rudolf

06.11.1916 Somme

1.Kp

Musk

BRUMBERG

Franz

04.04.1917 Flaz 173

12.Kp

Krankheit

Musk

BRUNE

Heinrich

21.01.1917 Coucy le Chateau

11.Kp

Krankheit

Ldwm

BRÜNING

Theodor

16.05.1917 Frankfurt RLaz X

12.Kp

vw. Moissy-Ferme

Gefr

BRUNS

Alois

16.10.1918 Brimel

MGK3

Musk

BÜCHNER

Karl

27.03.1918 Chauny

1.Kp

Musk

BUDACH

Karl

26.07.1918 Soissons

1.Kp

Ldwm

BUG

Josef

18.04.1917 Reims

7.Kp

Ldstm

BÜHLER

Balduin

04.04.1918 Flaz 173

5.Kp

vw. Apilly

Ldwm

BUNSE

Hermann

30.05.1918 At.Paul

12.Kp

Ldwm

BURKHARDT

Martin

18.04.1917 Reims

7.Kp

Uffz

BURSMEIER

Wilhelm

01.06.1918 Moulin s.T.

10.Kp

Musk

CARSTENSEN

Hans

09.11.1916 Somme

3.Kp

Füs

CASPARY

Christian

26.04.1918 Krankheit

1.Kp

Füs

CECHELT

Felix

06.11.1916 Somme

1.Kp

Gefr

CHRIST

Josef

31.03.1918 KrLazAbt 129

8.Kp

vw. La Fere

Musk

COMBE

Johannes

03.04.1918 Crepigny

12.Kp

Gasvergiftung

Schütze

CONRADS

Peter

27.08.1918 Chauny

MGK1

ErsRes

DAAB

Georg

18.04.1917 Rlaz II Neuß

5.Kp

vw. Vauxraillon

ErsRes

DAHLKE

August

01.06.1918 Moulin s.T.

9.Kp

Musk

DAHLMANNS

Josef

17.05.1917 Flaz 157

7.Kp

a.s.Wunden

Musk

DÄNNART

Eduard

01.04.1918 Apilly

7.Kp

Ldwm

DETELSHOVEN

August

02.07.1917 nordwestl. Braucourt

9.Kp

LdstmRekr

DICHTER

Kaspar

22.11.1916 St.Pierre-Vast-Wald

8.Kp

Musk

DICKERT

Karl

07.12.1917 HVPl 211. ID

7.Kp

vw. Chemin des Dames

Uffz

DIEMER

Friedrich

16.05.1917 Vauxraillon

6.Kp

Musk

DIETZ

Heinrich

23.03.1917 westl. Neuville

4.Kp

Musk

DILLY

Friedrich

04.04.1918 Flaz 102

4.Kp

vw. Mondescourt

Musk

DOBROWSKY

Karl

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

Musk

DONKELS

Michael

02.06.1917 Dillenburg ResLaz

7.Kp

vw. Vauxraillon

Musk

DÖRR

Josef

17.04.1917 ostw. Vauxraillon

11.Kp

Uffz

DOTTERMUSCH

Hermann

23.04.1917 westl. Pinon

11.Kp

Ldstm

DRESCHER

Andreas

01.04.1917 Vauxraillon

11.Kp

vermißt

Ldwm

EBBERT

Hermann

17.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

Musk

ECKEL

Heinrich

16.06.1918 KrLaz II/42

3.Kp

vw. Moulin s.T.

Gefr

EDLER

Georg

01.06.1918 Audignicourt

8.Kp

Musk

EDLER

Heinrich

27.04.1918 Ailette

8.Kp

Musk

EGNER

Josef

29.10.1917 Trucy

1.Kp

Musk

EHRICH

Albert

24.03.1918 Chauny

8.Kp

Gefr

EICKELBERG

Karl

01.06.1918 Audignicourt

12.Kp

Ldstm

EIMERMANN

Philipp

12.02.1918 südl. Pancy

11.Kp

Musk

EISERT

Alfred

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

Ldstm

ELBERT

Friedrich

27.10.1917 Chemin des Dames

12.Kp

Musk

ELIAS

Heinrich

17.04.1917 bei Moissy

12.Kp

Ldwm

ELLENBECK

Wilhelm

30.03.1917 Flaz 173

10.Kp

vw. Aisne

VzFw

ELLERBECK

Wilhelm

01.06.1918 Moulin s.T.

10.Kp

Musk

ELSEN

Peter

15.04.1917 Vauxraillon

8.Kp

Musk

EMRICH

Peter

01.08.1918 Ferme la Motte

5.Kp

ErsRes

ENGISCH

Karl

23.03.1917 Terny-Sorny

3.Kp

vermißt, tot erklärt

Musk

ENGLERT

Wilhelm

07.05.1918 Flaz 56

12.Kp

vw. 02.05.1918 Kaiserschlacht

Ldstm

ERBEN

Friedrich

16.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt, tot erklärt

Ldwm

ERKELENZ

Peter

23.04.1918 Marizelles

9.Kp

Schütze

ERLE

August

01.06.1918 Tiolet Ferme

MGK1

Musk

ESCHBORN

Eduard

16.05.1917 Aisne

6.Kp

ErsRes

EULER

Johann

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt, tot erklärt

Gefr

EWERT

Gustav

21.07.1918 südw. Soissons

12.Kp

Gefr

FARR

Friedrich

27.03.1918 Flaz 175

3.Kp

vw. Chauny

Musk

FEHR

Heinrich

01.06.1918 Pierrefonds

1.Kp

Gefr

FELDMANN

Friedrich

16.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt

Musk

FELDMANN

Josef

13.06.1918 KrLazAbt 16

5.Kp

vw. Autreches

Ldwm

FINDER

August

24.03.1918 Vouel

2.Kp

KrFrw

FISCHBACH

Heinrich

11.06.1918 nordwest. Nampcel

3.Kp

Musk

FISCHER

Georg

01.06.1918 Autreches

5.Kp

Res

FISCHER

Karl

01.08.1917 Marle KrLaz

10.Kp

vw. Chemin des Dames

Gefr

FONFARA

Stefan

27.04.1918 Mainz FestLaz I

9.Kp

vw. Marizelles

Musk

FRANCK

Thomas

01.06.1918 Tiolet-Ferme

1.Kp

ErsRes

FRANZ

Karl

16.05.1917 Siegfriedstellung

8.Kp

vermißt, tot erklärt

Musk

FREITAG

Karl

16.05.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt

Ldstm

FRÖHLICH

August

14.04.1917 Allemant

5.Kp

Ldwm

FROMM

August

03.06.1918 Flaz 206

10.Kp

vw. 01.06.1918 Moulin s.T.

Gefr

FROMM

Hans

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

Gefr

FROSTMANN

August

17.04.1917 Moisy Ferme

9.Kp

Tamb

FUNK

Hugo

01.06.1918 Moulin s.T.

2.Kp

Gefr

FURCK

Ewald

05.10.1916 Moulin s.T.

3.Kp

Ldstm

GABEL

Philipp

02.04.1917 Pinon

9.Kp

ErsRes

GABRIEL

Mathias

01.04.1917 Aisne

8.Kp

Res

GAUL

Otto

03.04.1918 Crepigny

12.Kp

Gasvergiftung

Gefr

GEERS

Hermann

24.10.1917 SanKp 222

11.Kp

vw. 22.10.1917 Chemin d. D.

LdstRekr

GENSCHOREK

Hugo

13.01.1917 Laon KrLaz I/XIX

1.Kp

Krankheit

KrFrw

GERLACH

Friedrich

28.10.1916 Manancourt

9.Kp

Ldstm

GERLOFF

Otto

17.05.1917 Vauxraillon

6.Kp

Ldwm

GESING GEN. HABER

Johannes

03.04.1918 Crepigny

12.Kp

Gasvergiftung

Uffz

GEYR

Josef

17.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

KrFrw

GLUND

Walter

08.04.1918 Landw.FLaz 16

MGK2

vw. Appilly

Uffz

GÖBEL

Anton

29.04.1917 Paris Laz

3.Kp

vw. Vauxraillon

Ldstm

GÖBEL

Georg

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt

Musk

GOGOWSKI

Friedrich

23.03.1917 Terny-Sorny

3.Kp

LdstmRekr

GOLDMANN

Arno

06.04.1917 ResLazAbt I

MGK2

Krankheit

ErsRes

GOLLER

Richard

28.03.1917 Aisne

MGK2

Ldwm

GOTTSCHLING

Josef

25.03.1917 Vauxraillon

10.Kp

Musk

GRÄFE

Julius

08.11.1916 St.P

12.Kp

Ldwm

GREIENRT

Gustav

16.04.1917 Vauxraillon

11.Kp

vermißt

LdstmRekr

GREWE

Heinrich

01.04.1917 südl. Vauxraillon

11.Kp

Uffz

GRIMM

Wilhelm

25.10.1917 Courtecon

5.Kp

Ldwm

GROTHE

Albert

06.11.1916 St.Pierre-Vast-Wald

10.Kp

Musk

GRUSZCZYNSKI

Paul

15.08.1917 Montberault

12.Kp

Musk

HAACK

Karl

29.03.1918 Flaz 173

11.Kp

vw. Abbecourt

Ldwm

HAARLAMMERT

Wilhelm

17.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

Gefr

HAAS

Otto

05.07.1918 Nampcel

12.Kp

Uffz

HACHENBERG

Otto

28.11.1916 Flaz 11 Epehy

8.Kp

vw. Somme

KrFrw

HACK

Heinrich

07.11.1917 Vervins KrLaz

5.Kp

vw. Colligis

Uffz

HAGENMEYER

Gotthilf

16.05.1917 Vauxraillon

5.Kp

ErsRes

HAHN

Johann

01.04.1917 Vauxraillon

MGK2

ErsRes

HAHN

Wihelm

30.03.1918 Mondescourt

4.Kp

Musk

HALBACH

Arthur

21.04.1917 Vauxraillon

8.Kp

Gefr

HAMANN

Rud.

01.11.1917 Colligishöhle

3.Kp

Musk

HAMBURGER

Fritz

04.04.1918 Flaz 173

4.Kp

Gasvergiftung

Gefr

HAMM

Georg

01.06.1918 Autreches

MGK2

Gefr

HAPP

Hermann

26.03.1918 Flaz 175

MGK2

vw. Chauny

ErsRes

HARTMANN

Heinrich

30.03.1917 Vauxraillon

1.Kp

Musk

HARTMANN

Josef

16.12.1916 Berlin-Oberschöneweide VerLaz

10.Kp

vw. St.Pierre-Vast-Wald

Musk

HARTMANN

Simon

09.10.1918 Neuss ResLaz

6.Kp

vw. Tahure

ErsRes

HAUGG

Theodor

23.03.1917 Terny-Sorny

3.Kp

ErsRes

HÄUßER

Wilhelm

28.04.1917 Vauxraillon

1.Kp

Musk

HAXEL

Adolf

29.03.1917 Vauxraillon

1.Kp

Musk

HECKMANN

Adam

26.06.1918 Flaz 1073

6.Kp

a.s.Wunden

Musk

HEIDER

Eugen

11.08.1917 Chemin des Dames

7.Kp

Musk

HEIL

Wendelin

16.05.1917 Vauxraillon

6.Kp

Schütze

HEIN

Adolf

16.05.1917 Aisne

MGK3

Musk

HEINECK

Peter

08.06.1918 nordw. Autreches

11.Kp

ErsRes

HEINZERLING

Georg

17.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

vermißt, tot erklärt

Musk

HELLBACH

Valentin

28.08.1916 La Grange des Moines Ferme

3.Kp

Füs

HENGT

Hubert

05.11.1916 Somme

1.Kp

LdstmRekr

HENKERS

Wilhelm

22.03.1918 La Fere

8.Kp

Musk

HENNERKES

Johannes

06.11.1916 St.Pierre-Vast-Wald

10.Kp

Ldstm

HENNINGER

Valentin

18.04.1917 Moissy-Ferme

9.Kp

ErsRes

HENTZLER

Edmund

23.03.1918 Vouel

10.Kp

Musk

HEPPLER

Rudolf

16.05.1917 Siegfriedstellung

8.Kp

Musk

HEPPNER

Karl

21.03.1917 Terny-Sorny

1.Kp

a.s.Wunden

Ldwm

HERKE

Andreas

01.04.1917 Vauxraillon

9.Kp

Ldstm

HESSE

Franz

08.05.1917 Frankfurt Rlaz IX

5.Kp

vw. Vauxraillon

ErsRes

HEYMING

Johann

16.04.1917 Aisne

10.Kp

Ldstm

HILPERT

Karl

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt, tot erklärt

Musk

HIX

Johann

18.11.1917 Südl. Colligis

4.Kp

Uffz

HÖFER

Willi

04.06.1918 Moulin-Schlucht

MGK1

Musk

HOFFMANN

Emil

28.08.1916 La Grange des Moines Ferme

3.Kp

Schütze

HOFFMANN

Hermann

22.09.1918 FestLaz Danzig

MGK3

Krankheit

Uffz

HOFFMANN

Otto

27.03.1918 Chauny

MGK1

LdstmRekr

HOFMANN

Heinrich

23.03.1918 Vouel

6.Kp

Ldstm

HOFMANN

Jacob

24.03.11917 Leuilly

6.Kp

ErsRekr

HOFMANN

Konrad

27.03.1918 Flaz 280

MGK2

vw. Chauny

Ldstm

HOGARDT

Friedrich

24.03.1918 Senicourt

10.Kp

Ldstm

HÖHMANN

Fritz

23.04.1918 Marizelles

9.Kp

Ldstm

HOLLAND

Max

02.04.1917 Pinon

6.Kp

Gefr

HÖLTING

Josef

16.04.1917 nördl. Vauxraillon

10.Kp

Musk

HOLZ

Ferdinand

16.10.1917 westl Cerny

4.Kp

Ldstm

HONIG

Louis

05.11.1917 Liesse RFlaz 47

9.Kp

vw. Montberault

Gefr

HORN

Robert

06.07.1918 KrLaz 2/42

1.Kp

vw.01.06.1918 Moulin

Musk

HÜBNER

Wilhelm

25.03.1918 Senicourt

11.Kp

Gefr

HÜLSMANN

Anton

01.06.1918 Moulin s.T.

10.Kp

Musk

HÜNTING

Arthur

16.05.1917 Aisne

7.Kp

Ldstm

HUPPERT

Edmund

04.03.1918 Flaz 173

4.Kp

Krankheit

Musk

JACKEL

Friedrich

01.06.1918 Audignicourt

12.Kp

ErsRes

JÄCKEL

Josef

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt

Gefr

JAKOBS

Andreas

12.03.1917 Pasly

10.Kp

Gefr

JANSEN

Jakob

06.04.1917 Buzancy Flaz

7.Kp

Ldwm

JANSING

Bernard

17.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

Res

JAUFMANN

Alois

23.09.1917 südwestl. Ployart et Vaurseine

11.Kp

Gefr

JENK

Christian

02.06.1918 TrVPl

1.Kp

vw. 01.06.1918 Moulin

Frw

JOCHEM

Nicolaus

04.06.1918 Blerancourdelle

4.Kp

Musk

JUNGBLUT

Heinrich

23.03.1918 Vouel

8.Kp

Musk

JÜRGENSEN

Peter

23.03.1918 Travecy

3.Kp

Ldstm

KALDEWEI

Theodor

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt, tot erklärt

Gefr

KARTENBENDER

Heinrich

14.11.1916 St.Pierre-Vast-Wald

MGK2

Uffz

KASTNER

Friedrich

30.03.1917 Vauxraillon

2.Kp

vermißt, tot erklärt

Uffz

KAUERS

Franz

10.04.1917 Flaz 162

5.Kp

vw. Vauxraillon

Musk

KAUNE

Kaspar

02.06.1918 Charmes Flaz 170

1.Kp

01.06.1918 vw. Moulin s.T.

Ldstm

KELLER

Ernst

24.04.1917 Bessy-Schlucht

2.Kp

Schütze

KETTERLE

Wilhelm

02.06.1918 Audignicourt

MGK1

Ldwm

KEUNE

Gustav

01.04.1917 Vauxraillon

11.Kp

Füs

KEUPP

Ferdinand

16.05.1917 Vauxraillon

1.Kp

Ldstm

KILIAN

Christian

17.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

Gefr

KIMPEN

Anton

07.12.1917 ResFLaz 47

7.Kp

vw. Chemin des Dames

Musk

KLEIN

Karl

16.05.1917 Aisne

8.Kp

Musk

KLEINSCHMIDT

Johann

12.12.1916 Flaz 11

10.Kp

vw. Manancourt

Musk

KLIEM

Otto

23.09.1917 südw. Ployart

11.Kp

Musk

KLOOS

Anton

31.10.1917 Lavergny HVPl

12.Kp

vw. 30.10.1917 Bruyeres

Gefr

KLÖPPER

Heinrich

27.04.1917 Fulda ResLaz

12.Kp

vw. Moissy-Ferme

Musk

KNAPP

Richard

21.07.1918 ResFLaz 42

11.Kp

vw. Soissons

Ldwm

KNIRR

Phil.

23.09.1917 HVPl

11.Kp

vw südw. Ployart

Gefr

KNITTER

Paul

15.11.1916 Flaz 2

9.Kp

vw.13.11.1916 Vaux-Wald

Ldstm

KOCH

Otto

31.03.1918 Appilly

MGK2

LdstmRekr

KÖHLER

Max

11.12.1916 Bottrop ResLaz

4.Kp

vw. St.Pierre-Vast-Wald

LdstmRekr

KOLTER

August

06.04.1918 La Capelle KrLaz

7.Kp

vw. Vouel

ErsRes

KÖNIG

Ferdinand

01.06.1918 Tiolet-Ferme

1.Kp

vermißt

ErsRes

KÖNIG

Heinrich

13.12.1917 Chemin des Dames

6.Kp

Musk

KÖNIG

Wilhelm

05.07.1918 Moulin s.T.

3.Kp

Füs

KÖSTER

Johannes

05.11.1916 Somme

1.Kp

Musk

KOTYRBA

Viktor

26.03.1918 Flaz 374

11.Kp

vw. Quessy

Musk

KRAKENBERG

Heinrich

24.03.1918 Chauny

12.Kp

Musk

KRAMER

Kurt

29.03.1918 Appilly

8.Kp

ErsRes

KRÄMER

Georg

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

ErsRekr

KRÄMER

Georg

05.06.1918 Moulin s.T.

2.Kp

Musk

KRÄMER

Peter

12.10.1918 Lüttich KrLaz

6.Kp

Gasvergiftung

Musk

KREIDEMEIER

Franz

12.08.1917 östl. Courtecon

4.Kp

Ldstm

KRESSE

Brunno

16.05.1917 westl. Pinon

11.Kp

Musk

KREUZER

Konrad

15.05.1918 östl. von Praast

5.Kp

Füs

KRINGE

Karl

23.03.1918 Travecy

1.Kp

Füs

KRÖCKEL

Wendelin

09.09.1916 Moulin s.T.

1.Kp

Uffz

KROLLMANN

Karl

16.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

Sergt

KRONENBERG

Friedrich

04.06.1918 Nördl. Moulin s.T.

9.Kp

Gefr

KRUG

Mathias

01.04.1917 Vauxraillon

MGK2

Ldstm

KRÜGER

Albert

14.04.1917 Allemant

1.Kp

ErsRekr

KRÜGER

Max

11.11.1916 zentraler VPl

2.Kp

vw. Vaux-Wald

Musk

KRÜGER

Richard

21.07.1918 Soissons

12.Kp

Musk

KÜCHLER

Fritz

28.08.1916 La Grange des Moines Ferme

3.Kp

KrFrw

KUHNHOLZ

Hans

16.06.1917 Brancourt

12.Kp

VzFw

KÜMMEL

Friedrich

17.05.1917 Vauxraillon

1.Kp

Uffz

KUNKEL

Rudolf

26.09.1918 Tahure

MGK1

Ldwm

KUNZE

Karl

24.03.1918 nördl. Viry

11.Kp

ErsRes

KÜPPER

Philipp

26.06.1918 Flaz 531

11.Kp

vw. Carriere

Musk

KUTSCH

Alois

03.04.1918 Crepigny

12.Kp

Gasvergiftung

LdstmRekr

LANG

Karl

04.02.1919 Massenheim

4.Kp

Krankheit

Musk

LANGENSTEIN

Adam

13.10.1917 Vauxtin/frz. Gef.

12.Kp

a.s.Wunden

Musk

LAUBENSTEIN

Jacob

06.06.1918 HVPl

6.Kp

vw. Autreches

Ldwm

LAUMANN

Heinrich

17.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

Ldwm

LAURENHIS

Anton

16.04.1917 Pinon HVPl

6.Kp

a.s.Wunden

ErsRes

LAUTENSCHLÄGER

Adam

31.03.1918 SanKp 222

4.Kp

vw. Mondescourt

Musk

LEHMANN

Saly

01.06.1918 Moulin s.T.

3.Kp

Ldstm

LEHMKUL

Engelbert

06.07.1917 Gießen ResLaz I

11.Kp

vw. Aisne

Gefr

LEMLER

Johann

29.04.1917 Pinon

MGK2

Ldstm

LENNARTZ

Edmund

14.11.1917 a.d.Trsp.

2.Kp

vw. 13.11.1917 Colligis

Ldwm

LESSING

Karl

03.05.1917 Iserlohn ResLaz

7.Kp

vw. 02.11.1916 Somme

ErsRekr

LIEDERBACH

Johannes

20.04.1917 nördl. Bessy-Ferme

2.Kp

ErsRes

LIND

Adam

16.05.1917 Vauxraillon

5.Kp

ErsRes

LINDEMANN

Johann

18.01.1917 ResLaz Siegen

7.Kp

vw. Somme

LdstmRekr

LINN

Johann

25.05.1917 Aisne

4.Kp

VzFw

LÖBER

Eduard

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt, tot erklärt

Schütze

LOHNES

Wilhelm

20.10.1918 Verrieres KrSaStelle

MGK3

vw. Primat

Musk

LÖHR

Josef

22.03.1918 La Fere

8.Kp

Uffz

LÖKES

Anton

03.05.1917 bei Moissy-Ferme

12.Kp

tot aufgefunden

Ldstm

LÜDEMANN

Otto

30.03.1917 Vauxraillon

1.Kp

gerichtlich tot erklärt

Uffz

LUFEN

Johann

23.03.1918 Vouel

7.Kp

LdstRekr

LUND

Thomas

21.05.1918 Folembray

2.Kp

LdstmRekr

LUTHER

Otto

12.08.1917 Courtecon

4.Kp

Gefr

MANN

Cornelius

15.04.1918 Servais

5.Kp

Musk

MARKMANN

Walter

20.03.1917 Aisne

8.Kp

Musk

MARTIN

Karl

25.05.1917 Aisne

4.Kp

Musk

MASCHK

Anton

09.10.1916 Moulin s.T.

12.Kp

ErsRes

MATHEUS

Karl

14.11.1916 HVPl ResSanKp12

11.Kp

vw. Somme

Gefr

MAUL

Karl

29.10.1917 Trucy

2.Kp

Ldstm

MAUL

Peter

02.04.1917 Flaz 170

6.Kp

vw. Vauxraillon

Ldwm

MAURER

August

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

Gefr

MAURER

Johann

23.03.1918 westl Vouel

MGK3

Ldstm

MAUS

Karl

06.09.1916 Autreches

6.Kp

Ldstm

MAY

Josef

01.11.1916 Manancourt

5.Kp

Gefr

MAY

Karl

14.10.1918 Primel

MGK3

Musk

MAYER

Georg

30.05.1918 St.Paul

12.Kp

Musk

MEIER

Emil

29.04.1917 Vauxraillon

8.Kp

VzFw

MEISSNER

Otto

08.06.1918 ostw. Nampcel

10.Kp

Ldwm

MENKE

Friedrich

01.04.1917 Aisne

11.Kp

Gefr

MERKEL

Karl

26.03.1918 Chauny

NaZug

Musk

MERTENS

Jakob

06.05.1917 Marburg Chir.Klinik

8.Kp

vw. Vauxraillon

LdstRekr

MESSERSCHMIDT

Ernst

25.06.1918 Flaz 56

1.Kp

vw. Moulin

Gefr

METZLER

Ernst

02.06.1916 Vpl SanKp 222

1.Kp

vw. Moulin s.T.

Gefr

MEYER

Georg

01.04.1917 südl. Vauxraillon

11.Kp

VzFw

MEYER

Josef

24.03.1918 Chaimy

8.Kp

Ldwm

MIELCAREK

Johann

01.04.1917 Vauxraillon

11.Kp

ErsRes

MIELKE

Friedrich

19.04.1918 Heidelberg VerLaz

10.Kp

vw. 23.03.1918 La Fere

Schütze

MIELKE

Gustav

22.04.1917 Aisne

MGK1

Sergt

MIES

Adolf

01.04.1917 Vauxraillon

6.Kp

vermißt, gerichtlich tot

ErsRes

MITSCH

Peter

11.05.1917 ResFLaz 77

8.Kp

vw. Vauxraillon

Musk

MITZE

Ernst

05.06.1918 Moulin s.T.

7.Kp

VzFw

MÖHLER

Peter

28.10.1917 Trucy

3.Kp

Musk

MÖSSNER

Eugen

18.04.1917 SanKp 222

7.Kp

vw. Vauxraillon

Uffz

MUCH

Josef

18.04.1917 Aisne

10.Kp

a.s.Wunden

Musk

MÜLLER

Franz

21.04.1917 FestLaz I Mainz

4.Kp

Krankheit

ErsRes

MÜLLER

Friedrich

10.11.1916 Bois de Vaux

2.Kp

Musk

MÜLLER

Heinrich

20.04.1917 Siegfriedstellung

8.Kp

Gefr

MÜLLER

Johann

01.04.1917 Vauxraillon

5.Kp

Ldstm

MÜLLER

Karl

03.07.1918 Nampcel

11.Kp

Gefr

MÜLLER

Otto

08.11.1916 Flaz 1

8.Kp

vw. Manancourt

Ldwm

MÜLLER

Peter

19.04.1917 Flaz 173

10.Kp

vw. 17.04.1917 Pinon

Schütze

MÜLLER

Theodor

26.09.1918 Tahure

MGK1

Musk

MUNTERMANN

Peter

03.04.1918 RFLaz 98

8.Kp

Gasvergiftung

Musk

MUSIELAK

Anton

12.08.1917 Cerny en Laonais

3.Kp

Ldstm

MUTH

Martin

14.04.1917 Pinon

6.Kp

Ldstm

NEDERT

Peter

30.05.1918 St.Paul

12.Kp

Uffz

NESSELDREHER

Wilhelm

01.06.1918 Moulin s.T.

3.Kp

ErsRes

NEUSEL

Georg

23.03.1918 Vouel

6.Kp

Gefr

NIEßEN

Johann

27.04.1918 Ailette

7.Kp

Ldstm

NIHM

August

30.05.1918 St.Paul

12.Kp

Gefr

NILEWSKY

Albert

01.06.1918 Tiolet-Ferme

MGK3

Ldwm

NUBBEMEYER

August

16.08.1917 HVPl

12.Kp

vw. Montberault

Ldstm

OBERENDER

Heinrich

29.04.1917 Pinon-Vandesson

1.Kp

Ldstm

OBSTFELDER

Ernst

07.11.1916 Flaz V.AK

3.Kp

vw. an der Somme

Musk

OCHS

Heinrich

30.05.1918 ostw. St.Paul

12.Kp

Sergt

OEHL

Johannes

02.06.1918 Fla7 170

10.Kp

vw. Moulin s.T.

Musk

OESTREICHER

Philipp

31.05.1918 Audignicourt

4.Kp

Musk

OHLENDORF

Friedrich

01.06.1918 Moulin s.T.

9.Kp

Musk

OLGEMANN

Heinrich

03.04.1918 Crepigny

12.Kp

Gasvergiftung

ErsRes

OPIFICIUS

Ludwig

16.05.1917 Vauxraillon

5.Kp

vermißt

Musk

OPPERMANN

Hermann

29.03.1917 Vauxraillon

3.Kp

Ldwm

ORK

Paul

10.04.1917 Moissy-Ferme

9.Kp

Gefr

ORLISHAUSEN

Bruno

23.03.1918 Vouel

7.Kp

Ldwm

OSTMEIER

August

30.08.1916 Flaz 39

10.Kp

vw. Moulin s.T.

LdstmRekr

OTTEN

Urban

10.11.1916 St.Pierre-Vast-Wald

8.Kp

Gefr

OTTENSTREUER

August

28.10.1916 Manancourt

9.Kp

Musk

OTTO

Joseph

17.05.1917 Vauxraillon

3.Kp

ErsRekr

PANKATZ

Artur

16.05.1917 an der Aisne

2.Kp

vw. und vermißt

LdstmRekr

PAPKE

Ernst

09.12.1916 Bochum ResLaz I

8.Kp

vw. St.Pierre-Vast-Wald

Ldstm

PAULI

Alfred

13.11.1916 Somme

3.Kp

Ldstm

PEEKEL

Gerhard

21.06.1917 Marle KrLaz

11.Kp

vw. Vauxraillon

Uffz

PEHL

Aloysius

16.10.1917 Courtecon

3.Kp

Ldstm

PELTZER

Karl

16.04.1917 Vauxraillon

11.Kp

Ldwm

PETERS

Friedrich

17.04.1917 Moissy-Ferme

12.Kp

Musk

PETRI

Wilhelm

23.03.1918 Vouel

6.Kp

ErsRes

PFEIFFER

Albert

25.03.1918 Chauny

MGK2

Schütze

PFOST

Martin

29.05.1918 Kanal bei Praast

MGK3

LdstRekr

PITZER

Wilhelm

17.11.1916 Flaz 137

1.Kp

vw. an der Somme

Ldstm

PLATH

Anton

01.06.1918 Audignicourt

12.Kp

Gefr

PLUM

Mathias

06.12.1916 Crny

8.Kp

Musk

POHLMANN

Karl

26.09.1918 Tahure

4.Kp

Musk

POSCHMANN

Wilhelm

12.08.1917 Cerny

3.Kp

ErsRes

PRZYKLINK

Paul

05.11.1916 Nurlu

4.Kp

Gefr

PUTZKY

Otto

01.04.1917 Vauxraillon

9.Kp

vermißt

Musk

QUACK

Wilhelm

05.06.1918 Vouel

7.Kp

ErsRes

RAAB

Johann

01.07.1917 Anicy

4.Kp

Füs

RABE

Alb.

29.04.1917 Straße zw. Pinon und Vandesson

1.Kp

Ldstm

RADEMACHER

Rolf

01.06.1918 Moulin s.T.

10.Kp

vermißt, tot erklärt

ErsRekr

RANGE

Willi

23.06.1917 Juvigny

2.Kp

Ldwm

RAUER

Richard

04.04.1917 sächs. Flaz 313

11.Kp

vw. Somme

Musk

REBBE

Konrad

06.11.1916 St.Pierre-Vast-Wald

10.Kp

Ldstm

REEH

Tobias

02.11.1917 Montberault

9.Kp

Gefr

REHBORN

Wilhelm

28.10.1917 Trucy

MGK1

Musk

REICHARDT

Georg

31.05.1918 Audignicourt

4.Kp

Musk

REICHERT

Heinrich

01.06.1918 Audignicourt

11.Kp

Res

REICHERT

Peter

02.11.1916 Somme

7.Kp

Schütze

REINHEIMER

Peter

15.04.1918 Coucy

MGK3

VzFw

REISING

Otto

01.06.1918 Audignicourt

5.Kp

Ldwm

RETHMEIER

Hermann

16.05.1917 Vauxraillon-Pinon

12.Kp

Musk

REUß

Christof

03.04.1918 Grepigny

12.Kp

Gasvergiftung

Gefr

REUTESMANN

Hermann

16.05.1917 an der Aisne

2.Kp

Ldstm

RICHSTEIN

Heinrich

12.04.1917 Halle HilfsLaz

12.Kp

vw. b. Pinon

Füs

RICKEN

Robert

29.04.1917 Straße zw. Pinon und Vandessou

1.Kp

VzFw

RICKES

Josef

30.03.1917 Vauxraillon

1.Kp

Gefr

RIEDINGER

Johann

31.05.1918 Audignicourt

MGK3

Gefr

RIEGA

Heinrich

12.11.1916 Flaz 9 XV.AK

2.Kp

vw. St.Pierre-Vast-Wald

Ldwm

RIEKE

Heinrich

16.04.1917 ostw. Vauxraillon

11.Kp

ErsRes

RIESE

Johann

30.08.1916 Flaz 39

10.Kp

vw. 29.08.1916 Moulin s.T.

LdstmRekr

RIETH

Heinrich

06.10.1917 HVPl Lavergny-Ferme

9.Kp

vw. Chemin des Dames

Uffz

RINGEL

Karl

23.03.1918 Vouel

6.Kp

Gefr

RITTER

Heinrich

13.05.1917 in frz. Gef.

5.Kp

ErsRes

RÖDER

Heinrich

16.05.1917 Siegfriedstellung

8.Kp

Musk

ROHDE

Karl

21.08.1917 Chemin des Dames

12.Kp

Uffz

RÖMERSCHEID

Gottfried

Mil.Hosp Paris in Gef.

7.Kp

LdstRekr

ROSENBERG

O.

29.03.1917 Vauxraillon

1.Kp

Musk

ROST

Karl

25.03.1918 Senicourt

11.Kp

ErsRes

RÖTTGER

Ernst

16.05.1917 Aisne

7.Kp

Gefr

ROTTLÄNDER

Heinrich

01.04.1917 Vauxraillon

7.Kp

Ldstm

RUCKELSHAUSEN

Georg

15.11.1917 Flaz 173

5.Kp

vw. Bruyeres

Ldstm

RÜHL

Eduard

16.04.1917 Vauxraillon

6.Kp

vermißt, gerichtlich tot

Gefr

RUHRORT

Josef

26.10.1917 HVPl Lavergny

9.Kp

vw. südl. Courtecon

Uffz

RÜPING

Emil

05.11.1916 zw. Sorel und Nurlu

12.Kp

Musk

RUPPERT

Josef

20.03.1917 Vauxraillon

4.Kp

Gefr

RUTHS

Peter

03.08.1918 Flaz 55

4.Kp

Krankheit

Musk

SATTLER

Heinrich

30.03.1918 Mondescourt

4.Kp

Musk

SAUERBREY

Alfred

05.06.1918 Moulin s.T.

7.Kp

Musk

SAUERTEIG

Friedrich

15.06.1918 Puissaleine

4.Kp

Musk

SCHÄFER

Georg

29.07.1918 Merinet et Vaux

3.Kp

vermißt, tot erklärt

Musk

SCHÄFER

Heinrich

22.01.1918 Liesse Flaz 47

1.Kp

Krankheit

Uffz

SCHÄFER

Karl

28.09.1918 Tahure

MGK1

Ldstm

SCHÄFFLER

Wilhelm

01.04.1917 Aisne

11.Kp

Musk

SCHAUß

Adolf

16.05.1917 Bonn ResLaz I

11.Kp

vw. Vauxraillon

Schütze

SCHEMM

Gustav

23.03.1918 Quentin La Fere

MGK1

Ldstm

SCHEMME

Paul

16.04.1917 ostw. Vauxraillon

11.Kp

Ldstm

SCHERER

Franz

26.05.1917 Trsp. zur SanKp

3.Kp

vw. Allemant

Gefr

SCHEUK

Max

12.05.1917 Pinon

10.Kp

Ldwm

SCHICK

Ferdinand

08.06.1918 Beloy

9.Kp

Gefr

SCHLAPP

Benedikt

23.03.1918 Vouel

7.Kp

Musk

SCHLEEF

Ernst

23.03.1918 Travecy

3.Kp

Gefr

SCHLENKER

Philipp

12.04.1918 Marizelles

10.Kp

a.s.Wunden

Ldwm

SCHLIA

Franz

02.11.1916 Somme

7.Kp

Ldwm

SCHLIEPER

Alexander

17.04.1917 TrVPl

11.Kp

vw. Vauxraillon

Musk

SCHMIDBERGER

Georg

31.04.1918 Audignicourt

4.Kp

Sergt

SCHMIDT

Albert

23.04.1918 Marizelles

9.Kp

Uffz

SCHMIDT

Allbert

16.05.1917 an der Aisne

2.Kp

Ldwm